BERSAMA SAMA PEGAWAI REKOD DARI JKSTR DAN PELATIH PRAKTIKAL (PROSES PELUPUSAN FAIL MAL)

proses mendokumentasikan fail kes kes MAL yang dalam proses lupus